Mindfulness richt zich niet zozeer op het oplossen van problemen. Eerder op het  vinden van een andere houding ten opzichte van problemen. "Mindfulness houdt in dat je aandacht geeft op een speciale manier: doelbewust,
op het moment zelf
en niet oordelend
aan dingen zoals ze zijn".
 Williams, Teasdale, Segal en Kabat-Zinn (2007)

 

 

Mindfulness

Mindfulness komt oorspronkelijk uit het boeddhisme en is opmerkzaamheid. Op een bewuste manier omgaan met je (fysieke) ervaringen, stemmingen, gevoelens en gedachten.

Deze training sluit nauw aan bij het oorspronkelijke werk van Jon Kabat-zin met zijn Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en het werk van Segal, Williams en Teasdale. Deze groep ontwikkelden de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Beide programma’s zijn goed wetenschappelijk onderzocht, effectief gebleken, en prima met elkaar te integreren. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat MBCT een effectieve behandelmethode is voor mensen met terugkerende depressies, stressreductie, vermindert piekeren en angst en vergroot empathie en zelfcompassie.

In de MBCT training leer je negatieve gedachten of gevoelens te accepteren zoals ze zijn, in plaats van deze ervaringen te vermijden of onderdrukken. Je leert de aandacht anders te richten, zodat negatieve gedachten niet gaan overheersen. Mindfulness richt zich niet zozeer op het oplossen van problemen. Eerder op het  vinden van een andere houding ten opzichte van problemen.

Door mindfulness te beoefenen wordt het mogelijk de werkelijkheid te aanvaarden en bewust aandacht te geven aan jezelf en alles om je heen. Leven in het moment. Door het bewust worden en loslaten van automatismen en oordelen, is het mogelijk innerlijke kalmte en rust te bereiken. Door met aandacht aanwezig te zijn zul je ontdekken dat je vaak automatisch handelt en reageert.  Hierdoor mis je veel ‘momenten in het  nu’. Als je bewuster door het leven gaat zul je opmerken dat je een keuze hebt en daardoor kan je beter bepalen wat jij nodig hebt.

Waarom Mindfulness?

Iemand kan een mindfulness training starten om verschillende redenen, bijvoorbeeld om meer rust te ervaren, minder te ergeren, beter om te kunnen gaan met stress, omgaan met (chronische) pijn, de concentratie te verhogen of gewoon om meer te kunnen genieten van het leven.


Heb je interesse om mee te doen stuur mij dan een contactformulier dan bel ik je snel.