"Mindfulness houdt in dat je aandacht geeft op een speciale manier: doelbewust,
op het moment zelf
en niet oordelend
aan dingen zoals ze zijn".
 Williams, Teasdale, Segal en Kabat-Zinn (2007)

 

 

Wat is Mindfulness?

Mindfulness is opmerkzaamheid. Op een bewuste manier omgaan met je (fysieke) ervaringen, stemmingen, gevoelens en gedachten.

Mindfulness richt zich niet zozeer op het oplossen van problemen. Eerder op het  vinden van een andere houding ten opzichte van problemen.

Door mindfulness te beoefenen wordt het mogelijk de werkelijkheid te aanvaarden en bewust aandacht te geven aan jezelf en alles om je heen. Leven in het moment. Door het bewust worden en loslaten van automatismen en oordelen, is het mogelijk innerlijke kalmte en rust te bereiken. Door met aandacht aanwezig te zijn zul je ontdekken dat je vaak automatisch handelt en reageert.  Hierdoor mis je veel ‘momenten in het  nu’. Als je bewuster door het leven gaat zul je opmerken dat je een keuze hebt en daardoor kan je beter bepalen wat jij nodig hebt.

Waarom Mindfulness?

Iemand kan een mindfulness training starten om verschillende redenen, bijvoorbeeld om meer rust te ervaren, minder te ergeren, beter om te kunnen gaan met stress, omgaan met (chronische) pijn, de concentratie te verhogen of gewoon om meer te kunnen genieten van het leven.