NIP

Algemene informatie Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): Het NIP is van mening dat een zorgvuldige behandeling van de klant bij een psychologisch onderzoek te allen tijde gewaarborgd moet zijn. De vereisten waaraan het werk van de psycholoog moet voldoen zijn vastgelegd in de Algemene Standaard Testgebruik en de Beroepscode voor psychologen.
Ik heb mij vanuit een professionele beroepsuitoefening aangesloten als lid van het NIP.