Mag ik mij even voorstellen:

Mijn naam is Ivonne ik ben een flexibele, pragmatisch ingestelde psycholoog/lifecoach. Ik werk respectvol vanuit een open sensitieve benadering.  

Voor elke deur die sluit opent er een nieuwe wordt vaak gezegd. Op zoek naar de deur waarachter een uitdagende positie schuilt waarin ik mijn kennis kwijt kan, heb ik al snel besloten zelf die ruimte en de deur ernaar toe te creëren. Zo ontstond Psychologisch adviesbureau Rijnmond.
Ik bied hulp bij stress, burnout klachten, depressie, dwangneuroses, psychosociale problemen, rouwverwerking en het
versterken van je zelfbeeld.

Mindfulness, het met volle aandacht zijn in het hier en nu, geeft rust in je leven en in je hoofd. Naast individuele toepassing is een groepstraining leuk te ervaren en waardevol om te krijgen. Bij mij kun je terecht. 

Als arbeidsmarktcoach heb ik ervaring met de leeftijdsgroep van 16 tot 65 jaar. Met het afnemen van testen voor beroeps- en schoolkeuze en het geven van arbeidsmarktadviezen heb ik ruime ervaring. Het motiveren en stimuleren is hieraan verbonden.

Visie en missie
Ik adviseer en begeleid met compassie en volle aandacht zodat je op eigen kracht weer verder kunt.

Vrijwilligerswerkzaamheden
Met de Depressievereniging ben ik in contact gekomen op zoek naar de verbinding van de theoretische invalshoek in de klinische praktijk met de praktijkervaring van cliënten. Dit om psychologische ondersteuning bij depressie zo nauw mogelijk te laten aansluiten op de behoefte van de cliënt. Vanuit het cliëntenperspectief beoordeel ik onderzoeksvoorstellen zoals vanuit het Trimbos-instituut.

De Alzheimerstichting draag ik een warm hart toe en ik ben gastspreekster bij het Alzheimer-café in Hellevoetsluis.

Tenslotte
Waarom ben ik niet gespecialiseerd op één onderdeel? Omdat veel ervaringen in het leven met elkaar te maken hebben en mijn
hulp en advies een breed spectrum bevat waarbij ik van meerdere therapieën gebruik kan maken. Empathie tonen en handvatten bieden hoe met de situatie om kan worden gegaan, toekomstgericht meedenken en perspectief bieden is hierbij mijn kwaliteit.