Werkwijze

Hoe gaan we het aanpakken? Het Studie- en beroepskeuzeonderzoek bestaat uit:

Kennismakingsgesprek. Met een gratis eerste gesprek van een uur wordt een goed beeld van jouw situatie gevormd.Daarop wordt het verloop van het studie- en beroepskeuzetraject afgestemd. Het is dus " op maat" gemaakt en geen standaardprocedure. 

Testen. Er zijn persoonlijkheid, interessevragenlijsten en competentietests. Het is ook mogelijk om andere testen zoals een motivatietest of copingtest (hoe ga je om met problemen en gebeurtenissen) te maken. Afhankelijk van jouw vraag wordt de keuze van de testen in overleg bepaald. De testen maak je thuis, je gaat zelf aan de slag. 

Resultaten. Na het inleveren van de gemaakte testen worden de uitkomsten van de vragenlijsten en testen geanalyseerd. Er volgt dan een  eindgesprek.

Eindgesprek. De resultaten en de mogelijke volgende acties om tot je doel te komen worden besproken.

Rapportage. Alle informatie komt in een uitgebreid persoonlijk schriftelijk rapport te staan. Hierin staan adviezen voor opleidingen en beroepen die goed bij jouw profiel passen. Dit rapport is vertrouwelijk, dus niet verkrijgbaar voor anderen zonder jouw toestemming.